Rediger

Halvårsplan RØFF Haust 2014

Kategori: RØFF
 
Dato

Aktivitet

Stad

Utstyr

Ansvarlege

02.09 Krevjande lende    

 Bratt-gruppa

13.09 Røde Kors dagen i gågata    

 Alle

16.09 Førstehjelp    

 Førstehjelpsgruppa

19.-21.09      

 

30.09 Vassredning    

 Vassredningsgruppa

14.10 Klatring Kyrkjesteinen    

 Bratt-gruppa

28.10 Fjelltur    

 

11.11 Natursti / Orientering / samband   Lykt

 Sambandsgruppa

25.11 Adventskalendersalg    

 Styret HK

09.12 Avslutning    

 

 

Kontaktinformasjon

 

Hege Flø                     93457070

Jarle Bjørdal               97555871

 

Facebook: Ørsta Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp

 

 

Anbefalt personleg utstyr til vanlege RØFFdagar: Haudelykt, varme kle, fjellsko/godt fottøy til utandørs bruk, liten tursekk, turkopp, vind og vanntett skallbekledning.

 

Ved alle utandørsaktivitetar, anbefalar vi at alle tek med godt med kle, uansett ver. Ta alltid med deg noko til bålet, turkopp/flaske og haudelykt.

 

Ekstra informasjon