Rediger

Terminliste Hjelpekorps

Kategori: Faste HK

Terminliste 2016

Når Kva Kvar Ansvarleg
       
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
14.-16.apr X2    
       
       
       
20.-22.mai Elv C    
       
   
       
       
       
       

Oppdatering 2016

Gruppedagane skal brukast til øving i dei forskjellige gruppene som er oppsatt. Alle medlemane skal vere medlem av minst ei gruppe - etter eige ynskje. Det er viktig at medlemane sjølve tek initiativ til å ta kontakt og engasjere seg i den gruppa dei har interesse for.

Leiarar:
Vassredning: Torbjørn Wollmann
Bratt lende: Øystein Øye Bjørdal
Transport: Sindre Myklebust
Skipatrulja: Børulf Lefdal
Samband: Børulf Lefdal
Depot: Bernt Arve
Skredgruppa: Ronny Færøy
Tryggleiksalarm: Arnfinn Mork
Førstehjelp: Roar Gjerde

Ekstra informasjon