Rediger

Ørsta Skisenter

Kategori: Faste HK
 

 

Rutiner og arbeidsoppgåver til skipatrulja:

Ved vakt start:

 • Oppmøte før opningstid
 • Sambandssjekk kanal 4, eventuelt åpne repeater med kode 18611
 • Gjer klar Røde Kors pulk og plasser den ved skitrekket
 • Gjer klar skisenteret sin pulk og plasser den på toppen.

 

Under vakt:

 • Patruljere alle opne alpinløyper med jamne mellomrom.
 • Vurdere sikringstiltak i løypene.
 • Melde til trekkvakter om avvik på sikringstiltak. Eventuelt utføre enkle utbetringar sjølv.
 • Øve på pulkkjøring når utfarten tillet dette. (Tidleg eller seint på dag)
 • Påtale utvetting skikøyring i løypene. (Vi skal ikkje vere dei som inndrar kort).
 • Vurdere skredfare på kjente punkt ved løypene. (Eventuelt søke råd i skredgruppa).
 • Skipatrulja avgjer om frivillige Røde Kors vakter får gå på/av vakt. Max 5 stk.
 • Bruk S/M og sekk med spade/søkestang når skredfaren er stor.
 • Skipatrulja skal benytte gule vestar og frivillige Røde Kors vakter bruker orange.

 

Ved skade:

 • Skadebehandling og transport
 • Tilkalle/avtale nødvendig vidare hjelp/transport
 • Føre Ambulansejournal når pasient blir sendt med ambulanse
 • Føre skadestatistikk på veggen på behandlingsrommet.

 

Ved vakt slutt:

 • Være blant dei siste som renn gjennom løypene
 • Rydde inn utstyr.
 • Pulken på toppen skal køyrast ned og lagrast i brakka.
 • Rydde brakka
 • Føre vaktrapportskjema
 • Gjere avtale med Arnfinn/Bernt Arve/neste vakt om henting av utstyr som har blitt sendt med ambulanse
 • Stenge repeater med kode 18619
 

Ekstra informasjon