Rediger

Saudehornet rett opp 6. august 2016

Kategori: Hjelpekorps

Vaktliste for Saudehornet rett opp 2016, laurdag 6. august:

 

Det nærmar seg årests løp, så då legg vi ut vaktlista her.
Om nokon har ynskje om å ha vakt på ein av stadane, så ta kontakt med Øystein .

 

  
Ledebil ved start konkurranseklasse:

- 1 vakt


 Trafikkvakter:

E39: 2 vakter


Krysset Vikegeila/Austlidvegen: 1 vakt
Fjellvakter:

3'dje vasshus:

- 3 vakter:

 


Dybdal hytta: 

2 vakterPå ryggen av Vallahornet:


5.vakter


"Knekken":

2 vakter

 


Toppen av Saudehornet 

5 vakter


 
Arbeidsoppgåver:


Trafikkvakter:

E39: Stoppe trafikken når starten går.
Krysset Vikegeila/Austlidvegen: Stoppe trafikken når starten går.
Håkonsgata: Ikkje sleppe bilar oppover skålavegen.


Fjellvakter:

3'dje vasshus: Servere drikke og førstehjelp.
Dybdal hytta: Førstehjelp
På ryggen av Vallahornet: Førstehjelp
"Knekken": Førstehjelp
Toppen av Saudehornet: Servere drikke og førstehjelp.

Været

 

Utstyrsliste:


3'dje vasshus:

Kanner til vatn.
Førstehjelpsutstyret som er i pajero (bilen skal stå der).
Drikkebeger
Samband
Bord

Dybdalhytta:

Backboard
Nakkekrage
Vakumspjelk
Førstehjelpssekk
Samband
Varmeteppe


Ryggen av Vallahornet:

Oksygen sett (HK)
Førstehjelpssekk
Varmeteppe (HK)
Nakkekrage (HK) 
Termosoftbåre (HK)
Drikkebeger (HK)
Vatn (HK)
Samband
Fareskilt (HK)
Sikringsmateriel

"Knekken":

Lita førstehjelpsveske
Samband
Jervenduk

Saudehornet:

Lita førstehjelpsveske 
Lett sikringsmateriell for fjellredning. (HK) 
Jerven duk (HK)
Vatn. (HK)
Drikkebeger (HK) Samband
Utstyr merka med HK skal flygast opp med helikopter.

Oppmøte 07:30 på Røde Kors eller 08:00 på Vassverket for dei som skal opp på fjellet.

Oppmøte 10:45 på rett lokasjon for trafikkvaktene.

Ekstra informasjon