Rediger

Vakt Nynorske festspela

Kategori: Hjelpekorps

Vi er bedne om å stille som vakt på følgande arrangement:

Fredag 21.00-22.30 "Litterær gullrekkje"

Laurdag 21.00-22.30 "DDE"

Søndag 16.00-17.30 "Aasenstemnet

 

Gi beskjed til Kristin om når du kan stille. Vi bør ha minst to personar fredag og søndag, men fire på laurdag.

Ekstra informasjon