Rediger

Aktivitetsliste besøkstenesta

Kategori: Faste BT

Ørsta Røde Kors Besøksteneste    Aktivitetsliste 1. halvår 2015

06.01.:                         Start songstund Ørstaheimen

07.01.:                         Start Kioskvogn Sjukehuset
13.01.:                         Start songstund Hjørundfjordheimen

20.01.:                         Start lesombud Ørstaheimen

12.02.:                         Start kioskvogn Ørstaheimen

05.02. kl. 19.00:          Årsmøte  Røde Kors Huset

 19.03.  kl. 19.00:         Medlemsmøte Røde Kors Huset. Vertar: Kari Brekke/Bjarnhild Leira

 11.04.. kl. 15.30:         Vårfest på Vartdal Helsetun!
                                   (Vi køyrer frå Odinhjørnet kl. 14.15 - 
kr. 30,- til sjåføranepr. person
)
                                   Ta med mat på fat!

 Veke  13:                     Utdeling av påskeblomster.

 21.05. kl. 19.00:          Medlemsmøte Røde Kors Huset.  Vertar: Norunn Melheim/Kari Moe

 

30.05. kl. 15.30:          Sommer fest Røde Kors Huset

                                   (møt opp kl. 14.00. Ta med mat på fat)

 03.06.  Onsdag            Busstur til Skredsenteret i Tafjord                   

 Styret etter årsmøtet 05.02.15:

Leiar:               Hilde Kolås (1 år)       
Nestleiar:         Jarle Aarseth (1 år)     

Kasserar:         Arne Endal (1 år)        

Sekretær:         Knut Arne Nygård (2 år)

  1. vara:          Helene Garnes (2 år)   

  2. vara:          Elfrid S. Joa (1 år)

  3. vara:          Britt Marit Ørstavik Engeset (1 år)          

    Styret        

     

Ekstra informasjon