Rediger

50 års jubileum Ørsta og Volda Røde Kors Besøksteneste

Kategori: Besøksteneste

50 års jubileumsfest på Røde Kors huset 

Laurdag 13. april feira Volda og Ørsta Røde Kors Besøksteneste 50 års jubileumsfest! 

 Pynta til fest  

Vi hadde ein kjekk 50 års jubileumsfest med god mat og mykje godt program.

Ørsta Røde Kors Besøksteneste kom i gong 24. april 1963 og då samtidig med Volda, men
allereie i 1959, vart det i Ørsta starta ei foreining som hadde namnet "Sykes venner".  Denne foreininga gjekk inn i Røde Kors Besøksteneste i 1963.

       3 veteraner i Røde Kors                      Foto: Hilde A. Kolås

Håkon Almestad (Volda)          Magda Leirgulen og Anna Bjerknes (Ørsta)

 

Tidlegare leiarar                                                                            Foto: Ingvild Runde

 Frå venstre:

Frå Ørsta:      Magda Leirgulen, Hilde A. Kolås, Aase Elise Rødven, Gjertrud Melchior (frå distriktet) ,  Anna Bjerknes, Carina Wego, Anna Opsal, Solveig S. Ryste                                                                

     Frå Volda:                    Svanhild Sporstøl, Reidun Aambø, Sigrid Botn

 

                                                                                             Foto: Knut Arne Nygård

Nestleiar i distriktet Oddbjørn Røys,  delte ut fine blomar til leiar i Ørsta, Hilde A. Kolås og nestleiar i Volda, Reidun Aambø
                                                                                            

 

 

                                                    Foto:  Ingvild Runde

Frå venstre:  Leiar i 2013 Hilde A. Kolås og Magda Leirgulen som var med å starte "Sykes Venner" og også vore med i mange år i Ørsta Røde Kors besøksteneste.  Var kasserar i 25 år!

           Festlyden                                  Foto: Ingvild Runde

              Festlyden                                 Foto: Knut Arne Nygård     

                     

                           

New layer...

Ekstra informasjon