Rediger

Områdemøte for omsorgsaktiviteter

Kategori: Besøksteneste

Distriktsråd Omsorg i Møre og Romsdal Røde Kors
inviterer til områdemøte for dei som driv med omsorgsaktiviteter på Søre Sunnmøre.

Møtet vert halde mandag 15. oktober 2012,
kl. 19.00 - 21.00 på Røde Kors huset i Ørsta.

Vi håper representanter fra lokalråd Omsorg og Omsorgsaktiviteter kan stille.
Det stiller personer fra distriktsråd Omsorg på møtet.

Hensikten med områdemøtene er å komme i dialog med lokale ledd forerfaringsutveksling,
og vi ønsker innspill fra deres hverdag.

Enkel servering med kaffe/te og kake på møtet.

Invitasjon finn du på Korsveien.

Ekstra informasjon