Rediger

Besøksvenkurs

Kategori: Besøksteneste

Volda Røde Kors Omsorg og Ørsta Røde Kors Besøksteneste skal arrangere besøksvennkurs, og håper at DU kan vere med.
Vi har behov for fleire besøksvennar i området.

Ved å vere besøksvenn kan du gjere kvardagen til eit anna menneske mykje betre.
Om du lurer på noko, ta kontakt!


Kurstider: 
 01.10.12 (kl 18-21): Menneske i sorg og dette er Røde Kors
 03.10.12 (kl 18-21): Psykisk førstehjelp, og "Demens, etikk, taushetserklæring" 
 04.10.12 (kl 18-21): Førstehjelp

 Vi får mange gode kurshaldarar, så dette blir bra! 

Kurset er gratis for Røde Kors medlemmar.
Aldersgrense er 18 år. 

Velkommen!

Ekstra informasjon