Rediger

BARK

Bark vår 2015

Det blir dessverre ingen Bark-møter i vår.Vi har for få aktive leiarar til å kunne gjennomføre aktivitetar.

 

BARK-leiarane

Endring 6. mars

Hei!

På grunn av mangel på vaksne må vi samle heile BARK-gjengen (1.-7.klasse) på Røde Kors-huset onsdag (klatresiloen er avlyst).

Oppmøte: Røde Kors-huset
Tidspunt: 18.00-19.30
Tema: Brannskade


Vel møtt!


Leiargruppa BARK

Ekstra informasjon